Додати в обране

Перша публiчна IT-компанiя

Корпоративні документи

Висновки ревізійної комісії

Перелік афілійованих осіб

Положення про наглядову раду

Статут Товариства

Рiшення засновника вiд 17.06.11

Рiшення засновника вiд 11.08.11

Рiшення засновника вiд 12.09.11

Виписка з ЄДРПОУ

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Протокол загальних зборів акціонерів 2012

Протокол загальних зборів акціонерів 2013

Протокол загальних зборів акціонерів 2014

Протокол загальних зборів акціонерів 2015

Протокол загальних зборів акціонерів 2016

Протокол загальних зборів акціонерів 2017

Відомості про зміну складу посадових осіб 2014

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2014

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 17.03.2016 (дата розміщення 23.03.2016)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства (18.04.2017)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітета (14.04.2017)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (14.04.2017)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (03.05.2018)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (22.04.2019) (підпис)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (22.04.2019) (підпис)

Фiнансова звiтнiсть

Фінансовий звіт 2011

Фінансовий звіт 2012

Фінансовий звіт 2013 (1 пiвpiччя)

Фінансовий звіт 2013 (річний)

Фінансовий звіт 2014

Фінансовий звіт 2015

Фінансовий звіт 2016

Фінансовий звіт 2017

Річний звіт

Річний звіт 2013

Річний звіт 2014

Річний звіт 2015

Річний звіт 2016

Річний звіт 2017

Річний звіт 2018 (30.04.2019) (підпис)

Повідомлення

Повідомлення 2012

Повідомлення 2013

Повідомлення 2014

Повідомлення 2015

Аудиторські висновки

Аудиторський висновок 2011

Аудиторський висновок 2012

Аудиторський висновок 2013

Аудиторський висновок 2014

Аудиторський висновок 2015