Додати в обране

Перша публiчна IT-компанiя

Інформація для інвесторів

ПАТ «Інтернет Глобал Текнолоджи» (надалі — Товариство) повідомляє:


Товариство не має зареєстрованих змін до статуту.

Під час створення Товариства засновницький (установчий) договір не укладався.

Єдиним внутрішнім положенням Товариства є Положення про наглядову раду, інші внутрішні положення не затверджувалися.

У 2012 році створено КИЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ", а у 2013 - ТОРГОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ" В РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ.

Товариство не затверджувало Принципи (кодекс) корпоративного управління.

Товариство не має зареєстрованого проспекту емісії.

Товариство не розміщувало інших, крім акцій, цінних паперів.

Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства не оприлюднювалася

Зміни до порядку денного загальних зборів, що проводилися з моменту заснування Товариства не вносилися

Товариство не є управителем іпотечного покриття/емітентом іпотечних облігацій, тому звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття Товариством не складаються, на сайті не розміщуються.

Товариство не здійснювало дематеріалізації цінних паперів, тому повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів не розміщено

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалося, тому повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства не розміщено

Товариство не здійснювало додаткової емісії шляхом приватного розміщення, тому повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права не розміщено

Квартальна інформація не розміщюється (окрім тієї, яка була розкрита Товариством відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі під час перебування Товариства у лістингу) оскільки Товариство не здійснює розкриття регулярної квартальної інформації відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Загальнi збори акцiонерiв за 2011 рік не проводились,так як Товариство було засноване у 2011 роцi, тому протокол Загальнi збори акцiонерiв за 2011 рік не розміщено

Корпоративні документи